Je ontvangt de in de CAO geregelde tegemoetkoming ziektekosten door na overleg met je werkgever de volgende mail te sturen naar de salarisadministratie:

Geachte ...........

Per 1 januari 2020 ben ik / zijn wij verzekerd bij ONVZ Zorgverzekeraar met relatienummer ........................

En maak ik graag gebruik van de regeling 7.2 tegemoetkoming ziektekosten zoals deze is overeengekomen in de CAOHUISARTSENZORG.

Ter informatie bijgaand het artikel:
 

*Artikel 7.2b Ziektekosten klik hier voor de website van LHV! De werknemer die van één van de mogelijkheden opgenomen in bijlage 8 gebruik maakt, heeft met ingang van 1 januari 2007 recht op een bijdrage van de werkgever in de premie van de aanvullende ziektekosten- verzekering met een maximum van €120,- bruto per jaar, ongeacht de omvang van het dienstverband.

Graag ontvang ik van u een bevestiging en dank ik u hartelijk voor uw medewerking.

met vriendelijke groet,

..................................